ANBI

anbi“Vrienden Voor Mekaar”  is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hierdoor zijn o.a. uw giften aan de stichting aftrekbaar voor de belasting.
ANBI beschikking


Het RSIN nummer van “Vrienden Voor Mekaar” is  8546 59 213