Doneren

Gaat u een “groter” bedrag overmaken ?
Zou u ons dan vooraf een mailtje willen sturen ?  (info@vriendenvoormekaar.nl)

U kunt uw donatie ook rechtstreeks over maken op onze bankrekening:
NL50 RABO 0301 1987 05
t.a.v. Vrienden Voor Mekaar

“Vrienden Voor Mekaar”  is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Hierdoor zijn o.a. uw giften aan de stichting aftrekbaar voor de belasting.
ANBI beschikking

Het RSIN nummer van “Vrienden Voor Mekaar” is  8546 59 213.