Wie zijn we

Stichting Voor Mekaar is in 2009 opgericht vanuit de volle overtuiging dat zorg draait om mensen. VM biedt een huis waar mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking veilig kunnen wonen en van waaruit zij kunnen deelnemen in de samenleving.

In het gezellige huis in Baarn is plaats voor 8 cliënten en er is een logeerkamer voor logeeropvang. Daarnaast biedt VoorMekaar dagbesteding aan voor in totaal 11 cliënten, allen tussen 16 en 31 jaar.

Medewerkers bieden ondersteuning zodat de jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen én kunnen meedoen in de maatschappij. Kleinschaligheid,  betrokkenheid, gezelligheid en warmte kenmerken de stichting én de medewerkers.

Vrienden Voor Mekaar wil hen ondersteunen met acties en fondsenwerving. Een aantal ouders van deelnemende jongeren vormt het onbezoldigd bestuur.

Vrienden Voor Mekaar is door de Belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn oa uw giften aan de stichting aftrekbaar voor de belasting.