Wie zijn we

Stichting Voor Mekaar biedt een huis waar mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking veilig kunnen wonen en van waaruit zij kunnen deelnemen aan de samenleving.

Als Vrienden van Stichting Voor Mekaar willen we “Voor Mekaar” ondersteuning bieden waar sociale voorzieningen en publieke fondsen niet toereikend zijn.

De ondersteuning betreft met name het verlenen van (materiële) steun aan de niet subsidiabele werkzaamheden.  De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

 

De medewerkers bieden ondersteuning bij het lichamelijk en sociaal emotioneel welzijn van de bewoners.

Hierbij wordt gestreefd naar een sfeer waarin respect is voor zowel de individuele cliënten als ook voor de groep.
Binnen deze cultuur moet je jezelf kunnen zijn en wordt ruimte geboden voor het maken van eigen keuzes en het ontwikkelen van je sterke kanten.